Ansvarlig stipendiat trenger hus/leilighet. Responsible PhD-student needs housing in/near Tromsø.

Jeg er stipendiat i Tromsø og trenger hus/leilighet (med parkering) fra ca. 1. september 2021 til 1. november 2022. Ansvarlig kvinne på 61 år, med gode referanser. Ingen dyr, røyk eller bråk. Ring eller send en mail. :) 

I'm a PhD-student in Tromsø and I need an apartment/house (with parking) from ca. Sept. 1, 2021 to Nov. 1, 2022. Responsible woman (61), with good references. No pets, smoke or noise. Call or send an e-mail. :) 

Ansvarlig: Ellen Nierenberg
Studiested: Tromsø
Telefon: 99435850