Oppgradering av trådløsnett onsdag 23.6 kl 23-24

Målgruppe: Studenter, Ansatte
Opprettet: 21.06.21 11:12