3-roms ønskes leid

Hus, del av hus eller leilighet med 2 soverum ønskes leid, fra begynnelsen av august, av finlandssvensk byggnadsingeniør med familie. 

Ansvarlig: Kristoffer Wiik
Studiested: Tromsø
Telefon: 94872076