Nå får vi en nasjonal plattform i UH-sektoren for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser. Hvordan kan du dele din undervisning?

DLR, en felles nasjonal delingsplattform for digitale læringsressurser i universitets- og høyskolesektoren ved Christine Johnsen, rådgiver Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

og

Prinsipper og retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT ved Svetlana P. Johansen, Seniorrådgiver/jurist ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet. 

Webinarets innhold 

Del 1 

Christine innleder med å fortelle om bakgrunnen for å etablere en felles nasjonal delingsplattform for digitale læringsressurser, for hele Universitets- og høgskolesektoren. Undervisere har behov for å kunne dele og gjenbruke digitale læringsressurser med ivaretakelse av både opphavsrett og kvalitet. Hvordan kan man dele undervisningsressurser i DLR? 

Christine vil også demonstrere hvor enkelt en kan registrere en læringsressurs eller søke etter andre læringsressurser i DLR. Vi inviterer til spørsmål og diskusjon underveis. 

Del 2 

Svetlana innleder med å presentere hovedpoengene i de nye Prinsipper og retningslinjene for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT. 

  • Generelt om rettigheter til arbeidsresultater ved UiT
  • Bakgrunn og formål for vedtatte retningslinjer; forholdet mellom generelle regler og individuelle avtaler 
  • Opphaverens rettigheter og plikter: samtykke, opphaver og opphavsrett, ansvar for faginnhold, uttelling, avslutning av deling 
  • Studentenes rettigheter og plikter  

Hvordan kan de nye retningslinjene bidra til å skape en trygg delingskultur ved UiT? 
Vi åpner for spørsmål og diskusjon underveis. 

Målgruppe

Vitenskapelig ansatte, men også administrativt ansatte og eksterne er velkommen.

Gjennomføring 

Webinar via Zoom 17.06 kl. 14:15-15:30. Obs. legg merke til tidspunktet. Lenke til Zoom sendes til deg etter påmelding. 


Hjertelig velkommen til å delta i diskusjonene! 

 

Vennlig hilsen
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)
Det helsevitenskapelige fakultet 

Når: 17. juni 2021 kl. 14.15–15.30
Hvor: Webinar via Zoom (lenke sendes etter påmelding)
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Rigmor Furu

Påmelding
Meld meg på!
Legg i kalender