Lansering av tilstandsrapport: Arktisk tundra

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. For første gang er det nå gjort en samlet vurdering, basert på lange tidsserier, av tilstanden til tundraøkosystemene i Norge.

Tilstandsvurderingen er gjort av et bredt sammensatt vitenskapelig fagpanel som har bestått av 20 forskere (økologer og klimatologer) fra Framsenteret og Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra (COAT). Rapporten er bestilt av Miljødirektoratet.

Følg lanseringen her: 

Tirsdag 11. mai kl. 09.00 legges rapporten fram i en digital lansering som kan følges på Facebook. Opptak av lanseringen vil bli lagt ut i etterkant.

På lanseringen deltar:

Marianne Kroglund, fagdirektør i Miljødirektoratet.
Evy Jørgensen, direktør miljø- og kartavdelingen i Norsk Polarinstitutt.
Åshild Ønvik Pedersen, terrestrisk økolog i Norsk Polarinstitutt.
Rolf A. Ims, professor ved UiT Norges arktiske universitet.
Jane Uhd Jepsen, seniorforsker i NINA – Norsk institutt for naturforskning.

Lirype

Foto: Marita Anti Strømeng

Når: 11. mai 2021 kl. 09.00–09.40
Hvor: Strømmes på Facebook
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Helge Markusson
E-post: Helge.Markusson@framsenteret.no
Legg i kalender