Prøveforelesning - Master of Science Brian James Murray

Master of Science Brian James Murray avholder prøveforelesning i oppgitt tema for graden ph.d i nautiske operasjoner mandag 3. mai klokken 10:15

Tittel på prøveforelesningen:

«Applying AIS data to maritime transportation: Applications, challenges and opportunities»

 

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Ângelo Manuel Palos Teixeira, Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon
  • Professor Houxiang Zhang, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU
  • Førsteamanuensis Bjørn-Morten Batalden, Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT (internt medlem og komitéleder)

 

Disputasleder: Professor Camilla Brekke, Prodekan forskning, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen strømmes via Mediasite:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/4c0cabfd40b74952abe69e38d2a12a2721

 

Tittel på avhandling:

«Machine Learing for Enhanced Maritime Situation Awareness: Leveraging Historical AIS Data for Ship Trajectory Prediction»

Avhandlingen er publisert i Munin og er tilgjengelig ved: https://munin.uit.no/handle/10037/20984

 

Publikum:

Alle som ønsker å se på prøveforelesning og disputas må bruke Mediasite.

Når: 03. mai 2021 kl. 10.15–11.15
Hvor: Teknologibygget 1.022
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andreas Johansen
E-post: andreas.johansen@uit.no
Legg i kalender