Disputas – master i psykologi Isabel Viola Kreis

Isabel Viola Kreis disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Metacognition and decision-making in schizophrenia: Exploring how aberrant processing and representation of uncertainty may explain cognitive-behavioral biases”

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. Disputasen og prøveforelesningen blir strømmet. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. The defense and the trial lecture will be streamed. A recording of the disputation will be available for one month.

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title:  "The impact of uncertainty of evidence in metacognitive monitoring and control”
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here
De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
martin.eisemann@uit.no

 
Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis
Individuals with schizophrenia often display unconventional thinking patterns and tend to make disadvantageous decisions. This may be due to differences in how they process and evaluate information, particularly when this information is uncertain.
In this thesis, this role of uncertainty for thinking biases in schizophrenia was explored, using a range of different tasks, analysis techniques and measures of pupil size.
The results showed a surprising amount of spared functioning in patients but revealed in part increased uncertainty regarding their own beliefs and choices. Such uncertainty-related processes may in turn explain the emergence of the psychotic symptoms typically associated with this disorder, i.e. delusions and hallucinations. Thus, the findings provide important new insights regarding the potential role of uncertainty for various symptoms in schizophrenia.


Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Gerit Pfuhl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Biveileder/supervisor:
Professor Matthias Mittner, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Assistant professor Niv Reggev, Ben-Gurion University of the Negev – 1. opponent
Dr. philos Thomas Espeseth, UiO - 2. opponent
Førsteamanuensis Eelke Snoeren, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité


Disputasleder/ Leader of defense:
Martin Eisemann, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. april 2021 kl. 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andrea Jennewein