Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte på Várdobáiki Samisk Senter

Sannhets- og forsoningskommisjonen, Márkomeannu, Hinnøy og omegn og Várdobáiki samisk senter sameforening ønsker velkommen til åpent møte i Tjeldsund torsdag 22. Oktober kl. 18.00 til 20.00.

Program:
- Kunstnerisk innslag
- Velkomsthilsen
- Kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund om kommisjonens mandat
- Personlige historier
- Innspill
- Kommisjonsmedlem Anne Kristin Gurák om personlige historier
- Samtale om sannhet og forsoning
Velkommen!
//
Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna, Márkomeannu, Iinna ja biras sámiid searvi ja Várdobáiki sávvet buresboahtima rabas čoahkkimii Dielddanuorrái duorastaga borgemánu 22b. dii. 18.00–20.00.
Prográmma:
- Dáiddalaš ovdanbuktin
- Buresboahtima
- Kommišuvdnamielláhttu Ivar Bjørklund kommišuvdna mandáhta birra
- Ovdanbuktimat/oaivilat
- Persovnnalaš historjját
- Kommišuvdnaláhttu Anne Kristin Gurák persovnnalaš historjjáid birra
-Ságastallen duohtavuođa ja soabadeami ektui
Buresboahtin!
 
 
Smittevernregler for arrangementet gjelder. Alle må registreres for rask smittesporing i etterkant av arrangement.
Fortsett å vaske hendene grundig og ofte
Hold god avstand
Hold deg hjemme hvis du er syk
//
Bassa gieđaid dávjá ja dárkilit
Dolat buori gaskka
Biso ruovttos jus leat buozas
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. oktober 2020 kl. 18.00–20.00
Hvor: Várdobáiki Samisk Senter
Studiested: Digitalt, Annet
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi