UTSATT! KvaNT-seminar: Problembasert læring (PBL) -erfaringer fra Aalborg universitet / Problem-based learning (PBL) -experiences from Aalborg University

UTSATT PÅ UBESTEMT TID PGA REISERESTRIKSJONER

Foredrag med Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp og Clara Bender, teaching assistant, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Med fokus på studieprogram i naturvitenskap og teknologi.

Lecture with Ole Hejlesen, Professor and Head of Medical Informatics Grp and Clara Bender, teaching assistant, Dept of Health Science and Technology, Aalborg University. Focus on study programs in science and technology.

Pga smittesporing, planlegging og kaffe/servering er det obligatorisk påmelding (ikke bindende) – For due to corona related regulations, planning and coffee/refreshments, please sign up HERE -Utsatt på ubestemt tid pga reiserestriksjoner

Seminaret vil ta for seg tre temaer:

PBL-introduksjon til problembasert læring i studieprogram og enkeltemner - prinsipper.

Studentperspektiv i en PBL-basert utdanning: Fra fersk student til ph.d

PBL-prosjekteksempler fra A til Å. Konkrete studenteksempler. Hvordan jobber studentene? Hvordan veilede?

The seminar will introduce three topics:

PBL introduction to problem-based learning in study programs and individual courses - principles.

Student perspective in a PBL-based education: From first year student to Ph.D.

PBL project examples from A to Z. Concrete student examples.

 

The workshop is given in English.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. desember 2020 kl. 12.15–12.15
Hvor: Teorifagbygget hus 1, Aud.1 (1.820)
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Marianne Iversen