Møt oss på nett - Master i urfolksstudier

Er du interessert i å studere tema som omhandler urfolk og majoritetssamfunn, politiske rammer, ressurser og rettigheter, identitet og revitalisering, historie og nye trender ut ifra både lokale og globale perspektiver?

Onsdag 1. april har du muligheten til å lære mer om masterprogrammet i urfolksstudier ved UiT Norges arktiske universitet. Vi organiserer et nettmøte der Else Grete Broderstad og Kajsa Kemi Gjerpe er klare til å fortelle mer om de forskjellige emnene i programmet og svare på spørsmål fra deg.

Masterprogrammet i urfolksstudier tilbyr en tverrfaglig tilnærming til studiet av urfolk og urfolksspørsmål, og har til hensikt å gi deg faglige og praktiske ferdigheter, kompetanse på analyse og kritisk tenkning, formidle kunnskap for å fylle en viktig rolle i en stadig mer globalisert verden. Programmet rekrutterer aktivt studenter med urfolk- og ikke-urfolksbakgrunn som skaper et spennende internasjonalt undervisnings- og læringsmiljø på campus i Tromsø. Våre kandidater arbeider bl. a. i utdanning og forskning, sivilsamfunnsorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, media og kommunikasjon, og kommunal, fylkeskommunal og nasjonal forvaltning.

Master in Indigenous Studies
2 år, 120 studiepoeng
Undervisningsspråk: Engelsk
Søknadsfrist: 15. april

www.uit.no/sesam/mis

Nettmøtet
Onsdag 1. april 2020, kl. 10.30 - 11.30 på Skype
Send en e-post til paulette.v.voet@uit.no for å registrere deg og få tilsendt lenken.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 01. april 2020 kl. 10.30–11.30
Hvor: Skype
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Paulette van der Voet