Helsefaks trykkeritjenester

Målgruppe: Studenter, ansatte
Opprettet: 05.03.20 10:37
Sist oppdatert: 05.03.20 11:03

Trykkeri- og kopitjenestene ved Helsefak er en gratis ordning for å hjelpe studenter og ansatte med større arbeider som skal kopieres eller bindes inn. For eksempel møtedokumenter, kompendier, masteroppgaver, prøveavhandlinger etc. Tjenesten består i at vi har 2 ansatte studenter som arbeider fra kl. 1600 tre dager i uken på REPRO rommet på plan 8, MH-øst.

Merk at det er 14 dagers behandlingstid på store oppdrag - husk å ta kontakt tidlig for oppdrag med tidsfrister! 

Avhengig av tilgjengelige ressurser til enhver tid kan det hende at vi ser oss nødt til å henvise oppdrag til profesjonelle tjenester som Lundblad Grafiske eller trykkeriet på UiT sentralt. Vær derfor ute i god tid på større arbeider slik at disse kan vurderes og evtuelt henvises videre ved behov.

Informasjon for ansatte og studentorganisasjoner

Alle som bestiller kompendier, det være seg emneansvarlige med ansvar for å utarbeide kompendier, eller studentorganisasjoner, skal følge kopinoravtalen.

Kopinoravtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Opphavsperson og andre rettighetshavere skal navngis. Kompendiene skal merkes på en slik måte at det fremgår:

  • hvilke deler som er fremstilt etter avtale med Kopinor,
  • at heftet ikke kan utlånes eller overdras til andre.

Bestilling skjer via Helsefak-trykkeriets bestillingsskjema.

Trykkeriassistentene er tilstede mandag, onsdag og fredag fra kl. 16.00. Bestiller vil bli kontaktet når bestillingen er klar for avhenting.

Informasjon for studenter

Kompendier til bruk i undervisning bestilles av emneansvarlig. Kompendier vil bli delt ut i undervisningen eller langt ut for salg på bokhandelen Akademika

Forhør deg med din emneansvarlige om opplysninger om hvor man får tilgang til kompendier for ditt emne. 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne