Fagseminar

"Rekonstruksjon Utøya":
Iscenesetting og bearbeiding av traumeerfaring. Ein narrativ gruppeintervesjon og ein kollektiv helingsprosess. Film og samtale.

 

 

Serskilt inviterte gjester: Psykolog og overlevande frå Utøya, Rakel Mortensdatter Birkeli, psykologspesialist Steffen Svendsen og filmprodusent John Arvid Berger.
Meir om filmen: www.rekonstruksjonutoya.no.

Dagen inngår i Profesjonsstudiet i psykologi i emnet "Barn og unge i relasjonar med vold og traume". Søkt godkjent som fritt spesialkurs/vedlikehaldskurs, NPF.

Kart: http://uit.no/ressurs/uit/grafisk/campuskart/CampuskartA4.pdf

 

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 23. januar 2020 kl. 12.00–15.00
Hvor: MH- bygget , Auditorium 2- plan 6
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Ansvarlig: Elin Svendsen