Selvmordsforebygging (avlyst)

Kunnskap og åpenhet om selvmord er viktig for å kunne hjelpe personer med selvmordstanker. I Norge dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord hvert år.

Foto: Colourbox 

Det er mange årsaker til at noen mennesker får selvmordstanker og/eller utfører selvmordsatferd. Under forelesningen vil begrepet selvmord bli belyst fra ulike perspektiver. Risiko- og beskyttelsesfaktorer vil bli gjennomgått, og det vil bli presentert statistikk knyttet til forekomst av selvmord. Antall barn og unge som tar sitt eget liv varierer fra år til år. Ulike faktorer knyttet til selvmord hos unge vil bli presentert.

Det er fremdeles stor taushet omkring selvmord, og mange opplever utrygghet og maktesløshet i møte med mennesker med selvmordstanker. Eksempler på hva man kan si eller gjøre i møte med en person med selvmordstanker vil bli gjennomgått og diskutert.

Også pårørende kan sitte igjen med mange ubesvarte spørsmål og reaksjoner etter dødsfall ved selvmord eller selvmordsforsøk, et tema som også vil belyses i forelesningen.

Foreleser: Universitetslektor Anne-Kari Johnsen, RKBU Nord

Forelesningen vil bestå av både tradisjonell undervisning, film og refleksjoner i plenum.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Forelesningen er gratis.

Lenke til undervisningsrom

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. april 2020 kl. 08.30–11.30
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Studiested: Narvik
Målgruppe: gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Telefon: +4777646983