Forskningsdata og avtaleverk (Skype)

Skype-lenke til undervisningsrom: Join Skype Meeting

Dette kurset arrangeres for alle på UiT som jobber med forskningsprosjekter hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert. Målet med kurset er å gi forskere og forskningsadministrasjon oversikt over regelverket og avtaleverket for forskningssamarbeid, med særlig fokus på forskningsdata. Kurset gir et overblikk over hvordan ulike avtaler kan brukes slik at de relevante parter sikrer eierskap og bruksrett til forskningsdata, samt ivaretar andre rettigheter og plikter. Dette gjelder både store ekstern- og internfinansierte prosjekter og mindre prosjekter som økonomisk er del av daglig drift. 

Kurset omhandler i tillegg avtaler om deling av forskningsdata som inngås før prosjekter settes i gang, f.eks. konfidensialitets- og intensjonsavtaler. Det blir også lagt vekt på avtaler med klausuler om IPR og overdragelse av rettigheter i eksternt finansierte prosjekter, og hvordan UiT kan legge til rette for å oppfylle eventuelle forpliktelser overfor samarbeidsparter. 

Det vil bli satt av god tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.  

Kurset gis av Svetlana Petricheva Johansen

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT

Velkommen! 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. februar 2020 kl. 10.15–12.00
Hvor: Skype for business
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735

Påmelding
Frist: 12.02.2020
Fristen har gått ut. Beklager