Prøveforelsning - cand.med. Maria Arlén Larsen

Cand.med Maria Arlén Larsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil avholde prøveforelesning over oppgitt emne kl. 10.15: Personalized obesity treatment - challenges and opportunities”

Disputas holdes kl.1215 samme sted og vil være offentlig forsvar av avhandlingen: “Early markers of metabolic disease in obesity.  A study of postprandial triglycerides, leptin and adiponectin interactions in the view of normal and dysregulated metabolism”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 06. desember 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex, MH-vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein