Prøveforelesning - MSc Jonathan Hira

MSc  Jonathan Hira ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"Various ways that marine invertebrates combat bacterial infections and bacterial toxins"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. desember 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Lille auditorium (E-102), NFH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Telefon: 776 46018