Suppe & Snakk: Farge, form og størrelse. Kan Systematisk Begrepsundervisning (BU) påvirke vår læreevne?

Allerede fra barnehagealder lærer vi om begreper som farge, størrelse, antall, form, retning, mønster og tid. Men hvor viktig er egentlig forståelsen for grunnleggende begreper og begrepssystemer?

Opp gjennom årene har det pågått en, ofte opphetet, diskusjon om hvorvidt intelligens og læreevne positivt kan endres som følge av pedagogisk praksis.

Dr. polit. Andreas Hansen er en anerkjent forsker innen psykologi og pedagogikk, og har vært en etterspurt gjesteforeleser i norsk grunnskole. I dette Suppe & Snakk- foredraget vil Hansen vise til egne funn innen Systematisk Begrepsundervisning (BU), funn som understøtter det internasjonalt rådende synet blant forskere på dette området. 

Et langvarig samarbeidsprosjekt om BU i Seattle (2011‒2019) har nylig resultert i en omfattende bok på engelsk om BU, som må sees sammen med utviklingen av en rikholdig hjemmeside (sctresource.com) med mye lærestoff for slik undervisning.

Hansen vil også kort komme inn på en læreplan for BU i barnehage og skole som har vært obligatorisk i Harstad siden 2010.

Til slutt vil han se på om det eksisterer noen barrierer, eller en type vanetenkning, i vårt samfunn angående utviklingen av læreevne i sin alminnelighet, og han vil stille spørsmål ved om dette kanskje reduserer mulighetene for at personer med (psykisk) utviklingshemming kan få utviklet sin læreevne mer optimalt enn det som har vært vanlig å forvente.

Kom og ta lunsjen i flotte Panorama kaffebar!
Salg av suppe fra kl. 11.00.

Velkommen!

Kilde: www.sctresource.com
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 05. desember 2019 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen