Prøveforelesning - Linn Samira Mari Evenseth

Linn Samira Mari Evenseth disputerer for ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Recent trends in GPCR drug discovery: an analysis of the FDA approved drugs 2014-2019”

Disputas holdes kl.1215, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

“Ligand binding and dynamics of the GABAB receptor Venus flytrap domain”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 15. november 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH-vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein