Lørdagsuniversitetet: FNs naturpanel finner omfattende tap av verdens natur, hva nå?

FNs naturpanel publiserte i mai sin første rapport noensinne om tilstanden til verdens natur.

Rapporten avslører at menneskene står bak omfattende endringer i hele 75 prosent av økosystemene på land, 50 prosent av økosystemene av ferskvann og 66 prosent av de marine økosystemene. Rund 1 million arter står i fare for å bli utryddet som følge av disse endringene, og dette truer naturmangfoldet. Årsaken til dette er i hovedsak arealendringer, men også høsting, klimaendringer, forurensning og innføring av fremmede arter. Men er alt håp ute?

Naturpanelet mener at betydningsfulle samfunnsendringer må til for å stoppe tap av natur. I dette foredraget får du vite mer om naturpanelet og de løsningene som har blitt foreslått for å snu utviklingen. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 23. november 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: Verdensteatret i Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Stine Holand