KvaNT-seminar: Undervisningskvalitet og digitale verktøy med Øystein Lund

Digitale verktøy som bidrag til økt undervisningskvalitet

Det er ingen selvfølge at bruk av digitale verktøy bidrar til økt undervisningskvalitet.

Man må kjenne de mulighetene som digitale verktøy kan gi – og gjøre vurderinger ut fra som er formålet med undervisningen.

I innlegget «Undervisningskvalitet og digitale verktøy» vil det bli gått mest mulig konkret inn på hvordan digitale verktøy KAN bidra til kvalitet i undervisningen, basert på forskning og basert på erfaring.

Stikkord: studentaktiv læring, interaksjon i store studentgrupper, interaktivitet,  VR og simulering, samarbeidslæring, fleksible undervisningsmåter, alternative vurderingsmåter.

  

Det vil bli servering i form av wraps, kaffe/te til påmeldte. 

Påmelding:

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. oktober 2019 kl. 11.15–12.00
Hvor: Lille Aud RFB
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet, ansatte
Kontakt: Amalie Berntzen