God støtte gir bedre psykisk helse hos barn, unge og deres familier

Hvordan kan du som arbeider med barn og unge bidra?

20.november inviterer RKBU Nord til fagdag om barn og unges psykiske helse og lavterskeltjenester. Fagdagen er gratis for alle påmeldte og passer for alle som møter barn og ungdom i sitt arbeid eller er interessert i temaene barn og unges psykiske helse, Familiens hus og andre lavterskeltjenester som åpne møteplasser for barn og unge og deres familier.

 

PROGRAM

08:30-11:30 God psykisk helse hos barn og unge – landets viktigste ressurs ved professor emeritus Arne Holte, Universitetet i Oslo.

11:30-12:30 Lunsj

12:30-14:00 Terskler i lavterskeltjenesten ved universitetslektor Ingunn Skjesol Bulling, Nord universitet.

14:15-16:30 Integreringsprosesser i åpne møteplasser – åpne barnehager, drop-in helsestasjoner og leksehjelp ved universitetslektor Ingunn Skjesol Bulling, Nord universitet.

Fagdagen skal foregå på MH2 ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø. Se kart 

 

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi, professor i medisinske atferdsfag, nestleder i Psykologiforbundet og hatt en rekke faglige verv i innland og utland i tillegg til klinisk erfaring som psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog.

Holte har publisert et stort antall vitenskapelige og faglige artikler om psykisk helse og psykiske lidelser. For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge og internasjonalt. Du kan lese mer om han på www.arneholte.no.


 

Ingunn Skjesol Bulling Foto: Brynhild Bye-Tiller

Ingunn Skjesol Bulling er universitetslektor ved Nord universitet, campus Namsos, og har de siste årene hatt stilling som stipendiat. Tidligere ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og har jobbet som vernepleier i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv.

Hun underviser blant annet i tverrfaglig samhandling, arbeidsformer i rehabilitering og habilitering, etikk, helsefremming, lavterskeltjenester, brukermedvirkning, kommunikasjon og kvalitativ metode. 

I sitt doktorgradsarbeid utforsker Skjesol Bulling samhandlingen i tre norske familiesenter. Sentrene er inspirert av samhandlingsmodellen Familiens hus, en modell der ulike tjenester som skal støtte barn, unge og deres familier er samlokalisert. Prosjektet har tittelen Familiens hus som arena for helsefremming. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 20. november 2019 kl. 08.30–16.30
Hvor: MH2 U.08316 Cerebrum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Mariann Bellika Hansen
Telefon: +4777644251

Påmelding
Frist: 13.11.2019
Fristen har gått ut. Beklager