Prøveforelesning - Master of Science in Molecular Medicine Birendra Kumar Shrestha

Master of Science in Molecular Medicine Birendra Kumar Shrestha disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“A systems perspective of regulation of autophagy by metabolic intermediates”

 

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Regulation of Autophagy-related proteins: Roles of post-translational modifications”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 18. september 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Aud.cortex. MH Vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Kristin Lagesen