Boklansering

Boka om "Familiens hus" er revidert og kommer nå ut med flere nye tema i ny utgave. Vi markerer dette med faglige innlegg og presentasjon av boka. 

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. RKBU Nord har sammen med RKBU Vest, RBUP Midt og RBUP Øst og Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å bistå kommunene i etablering og faglig utvikling av familiesentre og familiens hus for å styrke kommunalt psykisk helsearbeid.

Målet med boka er å presentere aktuelle tema for fagpersoner i kommunale tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier. I tillegg blir samhandlingsmodellen Familiens hus beskrevet i boka, og resultater fra en nasjonal kartleggingsundersøkelse av Familiens hus/familiesenter presentert. Boka tar for seg temaer som familiesentermodellen, tverrfaglig samarbeid, ressurser og verktøy i arbeidet, ledelse, foreldrestøtte og brukermedvirkning.

Under lanseringen vil redaktørene Monica Martinussen, Mariann Bellika Hansen og Frode Adolfsen presentere boka og noen av forfatterne vil si litt om temaene for sine kapitler. Alle de frammøtte får hvert sitt eksemplar av boka. Det vil bli enkel servering og tid til mingling.

Program
  • Velkommen ved redaktørene Monica Martinussen, Mariann Bellika Hansen og Frode Adolfsen
  • Implementering av Familiens hus i kommunen, ved professor emeritus Willy Tore Mørch
  • Viktigheten med lavterskeltilbudet "Åpen barnehage", ved avdelingsleder i Familiens hus i Tromsø kommune, Line Moldestad
  • Virksomme tiltak, ved universitetslektor Helene Eng, UiT

 

Arrangementet passer for fagpersoner og ledere som arbeider i og med kommunale tjenester for barn, unge og deres familier.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. september 2019 kl. 11.00–13.00
Hvor: Tromsø bibliotek, plan 2
Studiested: Tromsø
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Mariann Schjølberg Karlsen