Saepmi pride: Sannhets- og forsoningskommisjonen – hvem, hva, hvorfor?

Sápmi pride arrangeres i Trondheim og inviterer til et arrangement der arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen blir tema. Medlem Anne Kalstad Mikkelsen vil være innleder og det inviteres til samtale etter innlegget.

KOMMER: Anne Kalstad Mikkelsen vil være tilstede på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Inger Elin Utsi

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne - gie, maam, mannasinie?

Kommisjovne-lïhtsege Anne Kalstad Mikkelsen båata, edtj Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen bijre soptsestidh. Mikkelsen edtj medtie bielietæjmoe soptsestidh, jih dan männgan maehtede gyhtjelasse gihtjedh jallh åssjalommesh buektedh.

//

Fornorskningspolitikken og uretten som er begått mot samer, kvener og norskfinner granskes av en Stortingsoppnevnt kommisjon. Kommisjonsmedlem Anne Kalstad Mikkelsen vil holde et innlegg om arbeidet.

 

Anne Kalstad Mikkelsen er seniorrådgiver ved Árran – julevsáme guodásj / lulesamisk senter. Hun har i årrekke hatt et stort engasjement for å å dokumentere og formidle vanskelige og ufortalte fortellinger i samfunnet. Som ansatt på Árran har hun deltatt i ABM-utviklings/Norsk kulturråds BRUDD-prosjekt der målet var å skape oppmerksomhet om tabubelagte, marginale og kontroversielle temaer. Hun er medlem av styringsgruppen for Jasska/Trygg – et oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord.

 

Etter innlegget inviteres det til en samtale om fornorskningspolitikkens konsekvenser for kjønn, seksualitet og mangfold i det samiske samfunnet.

 

Etter seminaret er det mulig å få mer informasjon om arbeidet og enkeltpersoner kan også få vite mer om hvordan dele sine historier med kommisjonen. Sekretariatet vil være til stede. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. september 2019 kl. 12.00–13.30
Hvor: Stammen Cafè & Bar, Trondheim
Studiested: Annet
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi