Lørdagsuniversitet: "Dropout i skolen - de unges egen opplevelse"

De fleste ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole kommer seg i jobb og klarer seg bra. Men noen blir værende utenfor utdanning og vanlig arbeidsliv en lang periode. Hva er ungdommenes egen forklaring?

 

 

Førstelektor Gro Hilde Ramsdal ved Institutt for vernepleie
Omfattende forskning fra mange land viser at frafall i videregående skole påvirkes av fire hovedfaktorer: skoleprestasjoner, familiebakgrunn, skole-engasjement og skole-kontekst. Særlig overbevisende er forskningen som viser at skoleprestasjoner i barne- og ungdomsskole ofte predikerer hvem som faller fra og hvem som gjennomfører videregående skole.
Politikerne mener derfor at de har et solid kunnskapsgrunnlag for å hevde at lærerne primært skal undervise, og at vi må fokusere på å heve elevenes kunnskapsnivå som måles gjennom de såkalte PISA-undersøkelsene.
Men kan det tenkes at en del andre forklaringsfaktorer i skolefrafallsprosessene dermed skyves i bakgrunnen og regnes som mindre viktige, når man skal lage tiltak for å sikre god gjennomstrømning?
Ramsdal har, sammen med andre forskere ved UiT, intervjuet de ungdommene som strever mest med å komme seg tilbake på sporet etter at de sluttet på videregående skole. Her forteller ungdommene om hvordan de selv opplever og forstår sine frafallsprosesser.
Ungdommenes beskrivelser er på noen måter overraskende, og de bidrar med litt andre innfallsvinkler enn funnene fra kvantitativ forskning.

Salg av kaffe og kaker fra kl. 11.30.

Velkommen til Panorama!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. mai 2019 kl. 12.00–13.00
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen