Suppe & snakk - "Ka sku vi gjort uten havet?"

Som en oppvarming til den store strandryddedagen 4. mai, tar viserektor, marinbiolog og haventusiast Kriss Rokkan Iversen oss med på en reise der vi blir kjent med den blå planeten, havets betydning for vår verden, og hvorfor truslene mot havet er en trussel mot oss selv.

Havet er alt. Livet oppstod i havet og videreføres gjennom den jobben havets fysikk, kjemi og biologi gjør for oss hver eneste dag. Uten havet ville ikke verden, som vi kjenner den, eksistere.

Havet rommer alt. Planetens blå hjerte og lunge – og mylderet av de uløste mysteriene som fortsatt befinner seg under overflaten. Fra azurblå, lune laguner til svimlende dyp der mørke og kulde regjerer. Fra de aller minste ørsmå skapningene til det aller største levende vesenet i jordas historie. Fra matauk og kystsamfunn her i nord til nasjonsbygging og global handel.

Men havet tåler ikke alt. Fjorder og verdenshav står nå under et økende press. Temperaturøkning, forsuring, overfiske, forurensing og forsøpling. Truslene er mange og den samlede konsekvensen alvorlig – for både enkeltorganismer, økosystemene og oss mennesker.

Ta lunsjen i Panorama og få ny kunnskap om havet, det selges suppe fra kl. 11.00.

Velkommen!

Viserektor, marinbiolog og haventusiast Kriss Rokkan Iversen
Foto: Ingvill Warholm

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. april 2019 kl. 11.30–12.00
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Campusadministrasjonen