Når det vedvarer å gjøre ondt å være same....

Vi inviterer 3. april kl. 1900 til Vin&Viten-kveld med visning av kortfilmene "Hurra for mamma"og "Ho mamma e dau for hælvette" ved regissør Per Ivar Jensen. Filmene kommenteres av professor Britt Kramvig og førsteamanuensis Ketil Zachariassen, begge UiT. Gratis inngang. Velkommen!

 

 

Kortfilmen "Ho mamma e dau for hælvette" satte samtaler i gang og tanker i sving under årets filmfestival TIFF. Regissør Per Ivar Jensen som også sto bak filmen "Hurra for mamma" som kom i 2001 leverte igjen et særegent stykke film. Begge filmene er humoristiske, livlige og burleske i framstillinga av vanskelige og alvorlige temaer knyttet til sjøsamisk identitet og oppvåkning.

 

Vi har invitert Per Ivar Jensen til å vise begge filmene på Vin&Viten 3. april på Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum)!

 

Etter filmvisningen vil professor Britt Kramvig og førsteamanuensis Ketil Zachariassen, begge UiT, kommentere filmene og samtale med regissør og publikum om de utfordringene og dilemmaene filmene avdekker.

 

Per Ivar Jensen er en kulturell potet som kan brukes til alt mulig. Han er manusforfatter, filmskaper, komponist og musiker mm. En «gjør-det-sjøl» type som startet sin kulturkarriere i punkeband i Nordreisa. Han er fortsatt aktiv musiker med rockabillybandet The Fat rats. For tiden skriver han på en langfilm og en tv-serie, alle med handling i Nord-Norge. Flere ønsker også en tredje «mammafilm» så ingen må la seg forundre om den plutselig dukker opp.

 

Britt Kramvig er tilsatt på Institutt for reiseliv og Nordlige studier. Hun er inspirert av postkolonial teori og urfolksmetodologi,  i undersøkelse av de ontologiske forskjellene som utrykkes i friksjonspunkter og som utprøves i forskningsprosjekter som spenner

fra samisk turisme og kreative næringer, naturbasert turisme og realisering av bærekraftmålene, til samisk kunstnerisk praksis. Hun har samarbeidet med filmskaper Rachel Andersen Gomez på flere filmprosjekter, bl.a. Dreamland. Hun er medlem av The Nordic Centre of Excellence, REXSAC Resource Extraction and Sustainability in Arctic Communities, The Norwegian Scientific Academy for Polar research, og oppnevnt som medlem av working-group Social and Human i International Arctic Science Committee.

 

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie med særlig ansvar for urfolks- og minoritetshistorie, AHR, UiT. Zachariassen er fra Tromsø og har arbeid med et bredt spekter av tema innen moderne samisk og nordnorsk historie, bl.a. fornorsking, samisk etnopolitikk og samisk revitalisering. Er medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen til gransking av fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

 

 

 

   
   

 

Når: 03.04.19 kl 19.00–20.30
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum (tidl. Tromsø Museum)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Legg i kalender