Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet

Seminaret er et avslutningsseminar for FoU-nettverket knyttet til prosjektet Kompetanse for mangfold i Nord-Norge. Seminaret foregår på rom F-105 på Mellomvegen 110 og er åpent for ansatte og studenter.

Program for onsdag 14. november 

Fra 1030: Kaffe og prat utenfor rom F-105 

1100-1200: Gunhild Tomter Alstad (Høgskolen i Innlandet):
Forskning på barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med språk, flerspråklighet og andrespråk: forskningsfelt, eksempler og relevans 

1200-1245: Lunsj 

1245-1330: Kristin Østrem Fløtten (Nord universitet):
Hva ser lærerne? – ser de barnehagelærerutdanningens integrering av samiske perspektiver som synlige og grunnleggende deler av læreplanene 

1330-1415: Marit Sundelin (UiT Norges arktiske universitet):
“Vi må tenke litt”. Utforskning av barnehagebarns bruk av rekontekstualisert språk når norsk er andrespråket 

14.15-14.30: Pause 

1430-1515: Carola Kleemann & Anja Pesch (UiT Norges arktiske universitet):
Rom og rammer for flerspråklighet i barnehagen 

15.15- 16.15: Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer?
Panelsamtale med Pia Lane (MultiLing, Universitetet i Oslo), Åse Mette Johansen (ISK, UiT Norges arktiske universitet) og Torjer Olsen (SESAM, (UiT Norges arktiske universitet)

1900: Middag

 

Program for torsdag 15. november

0900-1000: Joke Dewilde (Universitetet i Oslo):
Bollywood og koranen. Å utforske transnasjonale ungdommers skrivepraksiser 

1000-1045: Lisbeth Flatraaker (Nord universitet):
Guided walks som tilnærmingsstrategi for perspektivendring i mangfoldkontekst

1045-1100: Pause 

1100-1145: Hilde Sollid (UiT Norges arktiske universitet):
Hva kan vi lære av et uventa språkvalg? 

1145-12.30: Anja Pesch & Maria Dardanou (UiT Norges arktiske universitet):
Involvering av flerspråklige foreldre i barnehagens praksiser 

1230-1245: Avslutning 

1245-1400: Lunsj

Starter: 14. november 2018 kl. 10.30
Slutter: 15. november 2018 kl. 14.00
Hvor: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, rom F-105
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Anja Pesch
E-post: anja.pesch@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Program