Forskningsseminar med Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet - en fruktbar samtidsdiagnose?

Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet er et ambisiøst og viktig forsøk på å si noe overordnet om samfunnsutviklingen i Norge de siste 50 årene, og har skapt mye debatt. Denne debatten ønsker vi også å ta her ved UiT, hvor vi stiller spørsmålet om Tvedts samtidsdiagnose er fruktbar. Tvedt vil holde et innledningsforedrag. Deretter blir det innlegg fra seks forskere ved UiT etterfulgt av kommentarer, diskusjon og spørsmål fra salen. Arrangementet er et fagseminar, men det er åpent for alle interesserte.

  Program:

   10:00-10:45: Innledningsforedrag

   - Det internasjonale gjennombruddet, Terje Tvedt

   10:45-11:00 Pause

   11:00-12:00: Første sesjon

- Det internasjonale gjennombruddet: Brudd eller kontinuitet i norsk modernitet? Gunnar C. Aakvaag (professor i sosiologi, UiT)

- Universalisme og Islamkritikk: politisk-filosofiske bemerkninger til Tvedt, Jonas Jakobsen (førsteamanuensis i filosofi, UiT)

- Kommentarer og debatt

   12:00-13:00: Lunsj

   13:00-14:00: Andre sesjon

- Norges rolle i krig og migrasjon, Gunhild Hoogensen Gjørv (Statsviter og professor i fredsstudier, UiT)

- Bistandens historie og rolle i norsk modernitet, Christine Smith-Simonsen (historiker og leder for Senter for fredsstudier, UiT)

- Kommentarer og debatt

   14:00-14:15: Pause

   14:15-15:15: Tredje sesjon

- Terje Tvedt om innvandring og fleirkulturalitet: ein faktasjekk, Halvard Tjelmeland (professor i historie, UiT)

- Norge – på vei mot undergangen? Roar Hagen (professor i sosiologi, UiT)

- Kommentarer og debatt

   Sted: E0101

   Arrangør: Forskningsgruppen Konstruktiv sosiologi ved ISV, UiT

Når: 04.09.18 kl 10.00–15.15
Hvor: E0101
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Gunnar C. Aakvaag
Telefon: 77644341
E-post: gunnar.c.aakvaag@uit.no
Legg i kalender