Boklansering: Henning Howlid Wærp: ""Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap"


Dette er den første boka som bruker økokritikken som innfallsvinkel til Knut Hamsuns forfatterskap, fra debuten med Sult (1890) til På gjengrodde stier (1949).

I dagens økologiske krise er det verdt å reflektere over oppfatningen om at fremskritt er synonymt med teknologisk utvikling, økt konsum og materiell vekst. Kanskje må vi lete etter alternativer til dette og stille spørsmål ved hva det gode i livet er? Da kan det være nyttig å vende blikket bakover for å se hva som hadde verdi tidligere, og hva som har gått tapt. Hvordan bør vårt forhold til natur og omgivelser være? Hamsun reflekterer over slike spørsmål i sine romaner. 

 

Tittelen er hentet fra et svar Knut Hamsun ga til Illustrert biografisk leksikon i 1916 på spørsmålet: "Hvilke personer, institusjoner, begivenheter har hatt størst innflytelse på Deres utvikling og liv?" Hamsun svarer, etter å ha nevnt, Bjørnson, Dostojevskij og andre russiske forfattere: "Hele livet en vandrer i naturen."

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
02.08.18 kl. 14:00 - 15:00
Hvor:
Hamsun-senteret, Hamarøy
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle

Kontakt:
Henning Howlid Wærp