Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse

Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og søknad om opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Result tilbyr høsten 2018 en seminarrekke som støtte for å dokumentere pedagogisk kompetanse.

Målgruppe:

Faglige ansatte som har minimum 5 års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som ønsker å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Det kan være undervisere som planlegger opprykk eller framtidig søknad som merittert underviser, eller som ønsker å utvikle seg som underviser gjennom prosessen å utvikle og skrive en pedagogisk mappe. Ansatte i stillingskategoriene universitetslektor, førstelektor, dosent, førsteamanuensis og professor vil prioriteres.

Krav:

Søker må dokumentere minst fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning. Dette må dokumenteres. Det er tilstrekkelig at søker lister opp sin CV for undervisning som bekreftes av instituttleder. De som ikke sender dokumentasjon får ikke søknaden vurdert. Deltakerne må være innstilt på en betydelig egeninnsats.

__________________________________
 

Høsten 2018 gjennomføres en rekke på tre arbeidsseminar i Tromsø. Deltakerantallet er begrenset til 12. Seminarrekken gir ikke formell pedagogisk basiskompetanse, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.

Ansvarlig for seminarrekken: Dosent Marit Allern, Result 

Arbeidsseminarene om pedagogisk mappe gir en mulighet for den enkelte til å

  • få innsikt i hva en pedagogisk mappe er
  • starte arbeidet med å etablere og utvikle egen pedagogiske mappe og få tilbakemeldinger på dette arbeidet
  • få kunnskap om å utvikle en digital pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde pedagogiske kompetanse. Mappen skal være en helhetlig presentasjon av en persons profesjonelle dyktighet rettet mot undervisning. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner. En pedagogisk mappe vil alltid inneholde tekster om

  • Lærerens pedagogiske utgangspunkt og grunnsyn
  • Dokumentasjon av et basisrepertoar for undervisning av grupper av ulik størrelse og av ulik sammensetning (planlegging – gjennomføring – formativ og summativ vurdering)
  • Evaluering av undervisning fra studenter og gjensidig kollegavurdering

Pedagogisk mappe I

Innføring i hva en pedagogisk mappe er, og deltakerne starter arbeidet med å utvikle sin egen pedagogiske mappe.

Dato: 18. september 2018, kl. 0915–1530

Sted: Result TEO1.476

 

Pedagogisk mappe II

Å utvikle en pedagogisk mappe

Dato: 18. oktober 2018 kl. 0915–1530

Sted: Result TEO1.476

 

Pedagogisk mappe III

Vurdering av en pedagogisk mappe

Dato: 21. november 2018 kl. 0915–1530

Sted: Result TEO1.476

 
Søknadsfrist 15. august 2018. Påmeldingsknapp oppe til høyre. Dokumentasjon sendes til tove.bellika@uit.no. De som ikke sender dokumentasjon får ikke søknaden vurdert.

For mer informasjon om pedagogiske mapper, se websida til Result:

http://result.uit.no/uniped/ 

Starter: 18. september 2018 kl. 00.00
Slutter: 21. november 2018 kl. 00.00
Hvor: Tromsø, Teorifagsbygget Hus 1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Tove Bellika
Telefon: 77646558
E-post: tove.bellika@uit.no

Påmelding
Frist: 15.08.2018
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender