Prøveforelesning Magistra Artium Linda Wiechetek


Magistra Artium Linda Wiechetek holder prøveforelsesning over oppgitt emne for ph-d- -graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning språkvitenskap:

 

"Arguments and adjuncts: A discrete distinction, more than one discrete distinction, or a cline?"

 

Bedømmelseskomité:

Dr. phil førstelektor Eckhard Bick, Syddansk universitet, Danmark (førsteopponent)

Universitetslektor Hanna Outakoski, Umeå universitet, Sverige (andreopponent)

Professor Peter Svenonius, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (leder av komiteen)

Disputasen ledes av professor Kristine Bentzen, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

 

Disputasen holdes samme dag og sted kl. 11.15 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
23.05.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
SVHUM B1005
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle