Forskningsdata og avtaleverk (Skype)


Lenke for å koble seg til Skype-rommet: Join Skype Meeting      

Dette kurset arrangeres for alle på UiT som jobber med forskningsdata hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert. Målet med kurset er å gi forskere og forskningsadministrasjon oversikt over avtaleverket og hvordan forskjellige avtaler kan brukes i forskningssamarbeid slik at alle relevante parter sikres eierskap og bruksrett til data. Dette gjelder både store ekstern- og internfinansierte prosjekter og mindre prosjekter som økonomisk er del av daglig drift.

Kurset omhandler i tillegg avtaler om deling av data som inngås før prosjekter settes i gang, f.eks. konfidensialitets- og intensjonsavtaler. Det blir også lagt vekt på avtaler med rettighetsklausuler i eksternt finansierte prosjekter.

Presentasjonen varer cirka 45 minutter, og det er satt av god tid til spørsmål og kommentarer. 

Kurset holdes av Svetlana Petricheva Johansen, jurist ansatt ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid. 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
24.05.18 kl. 10:15 - 12:00
Hvor:
Skype
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle


Påmelding
Frist: 24.05.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager