Seminar med Granskningsutvalget


Granskningsutvalget besøker UiT Norges arktiske universitet og i denne forbindelsen inviteres alle studenter og ansatte til åpent seminar!

 

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs som skal veilede forskningsinstitusjonene om behandling av uredelighetssaker. Forskningsinstitusjonene skal rapportere til utvalget om behandlingen av alle saker som gjelder uredelighet. Utvalget fungerer som klageinstans i saker der institusjonene har konkludert med vitenskapelig uredelighet, og kan også iverksette gransking på eget initiativ. Les mer om Granskningsutvalget her

 

Innledere:

-          professor John-Arne Skolbekken, NTNU, som er medlem i Granskingsutvalget

-          fungerende sekretariatsleder Annette Birkeland, Granskningsutvalget

Tema:

-          medforfatterskap

-          uredelighet vs. arbeidskonflikter og sanksjoner

 

Kontaktperson: seniorrådgiver Svetlana Petricheva Johansen, svetlana.p.johansen@uit.no

Arrangementet streames og kan følges her.

Velkommen!

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
27.04.18 kl. 09:00 - 12:00
Hvor:
MH-bygget Aud. 3
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle