Filosofiske Samtaler


Naturen som person i samisk tradisjon - Om mennesket, naturen og vårt forhold til det natur-lige.

Dagens innleder skriver: 

«I samisk tradisjon har naturen sin egen stemme representert ved skikkelser som vokter over steder og fellesinteresser. De hører til et omfattende og stedegent fortellingsmateriale som minner om normer for innhøsting og fordeling av av ressursene.
Tradisjonen kan oppfattes som et forvaltningssystem som bidrar til bevissthet om naturens bærekraft og konkurrerende interesser til ressursene».

  • Har vår forbindelse til det natur-lige gått tapt?
  • Kan vi alle lære noe av den samiske tradisjonen når det det gjelder forholdet til naturen?

Jens Ivar Nergård er dr. philos og professor ved institutt for pedagogikk og lærerutdanning i Tromsø, UiT - Norges Arktiske Universitet.

Nergård har utgitt flere bøker og hans tekster beveger seg i spenningsfeltet mellom etnografi, kulturpsykologi (psykoanalyse) og kulturfilosofi. Han har arbeidet med samisk etnografiske materiale over en lang periode.

Nergård har forsket mye om behandling i helsevesenet, og både vært opptatt av Freud og av naturens betydning i den samiske tradisjonen.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
17.03.18 kl. 11:15 - 13:00
Hvor:
Skarven Bar
Studiested:
Annet
Målgruppe:
Alle
Lenke:
Ansvarlig:
Eirik Mathiesen