Det mangfoldige, samiske Varanger


I forbindelse med UiT Kirkenes' arrangementrekke for å feire UiTs 50 årsjubileum, inviterer vi til vitenskapelig påfyll. Foredraget av Mia Krogh om det mangfoldige, samiske Varanger skal foregå som en del av samefestivalen i Sør-Varanger.
UiT Kirkenes har invitert Mia Krogh til Sør-Varanger kommunes samefestival for å fortelle om Det mangfoldige, samiske Varanger. Krogh er direktør ved Tana og Varanger museumssiida, og er arkeolog med bakgrunn fra UiT. Arrangementet er et av UiT Kirkenes’ tiltak i forbindelse med vårt 50-årsjubileum som markeres i hele 2018. Vi ønsker å dele kunnskap med befolkningen i regionen. Kunnskap om, av og for oss som bor her.

Få, om noen steder, har det samiske kommet til uttrykk på så mange måter som i Varanger. Her møtes skoltesamer og nordsamer, og Kildinsamenes område grenser også inn mot området.  Her har det historisk sett vært nomadetilværelse og reindrift side om side med halvnomadisk liv med sommer- og vinter...boplasser, men også bofaste med sjøsamisk kultur. I dag har vi levende, tradisjonell kultur og næring, samtidig som vi har moderne uttrykk for det samiske.

Museene har en viktig oppgave med å dokumentere og forvalte materiell kulturarv. Tana og Varanger museumssiida består av 4 museer, hvorav to Âvv skoltesamisk museum og Saviomuseet er i Sør-Varanger.

Vi inviterer til en times innføring i det mangfoldige, samiske Varanger, og håper at opplevelsen gir mersmak til å lære mer og besøke museene når anledningen byr seg.

Grenselandmuseet stiller med åpen kafé.

Åpent for alle - Velkommen!
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
20.03.18 kl. 18:00 - 19:30
Hvor:
Grenselandmuseet
Studiested:
Kirkenes
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Anne Figenschou
Telefon:
40829991
Vedlegg / Bilder