Innføring i lineær regresjon

Trenger du å forstå lineær regresjon for å holde deg oppdatert på faglitteraturen? Eller trenger du å gjøre regresjonsanalyse selv, men vet ikke hvilken ende du skal begynne i?

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse har kontorer på OUS Rikshospitalet, men ansatte over hele landet. Nå tilbyr kvinnehelsesenterets statistiker Kathrine Frey Frøslie i samarbeid med Klinisk forskningsavdeling på UNN et to-dagers kurs i lineær regresjon.

 Sted: auditorium 9 MH –første dag

           auditorium 2 MH –andre dag 

 Tid: onsdag 14. mars  09.00-16.00

        torsdag 15. mars 09.00-16.00


Kursavgift: kr 500 (inkluderer lunsj). Kostnadssted/fakturaadresse må oppgis ved påmelding
Påmeldingsfrist 8 mars 2018. Påmelding:  https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=PXKKFANYXN

Ved evt spørsmål, kontakt UNN, Klinisk forskningsavdeling tlf. 777 55883

Foreleser: Kathrine Frey Frøslie, statistiker og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Kurset er utenfor alle formelle universitetskurs, og det gjennomføres derfor ikke noen obligatoriske oppgaver, pc-øvelser eller eksamen. Deltakelse gir heller ingen formell uttelling i form av studiepoeng. Målet er at alle skal få en bedre grunnforståelse for hva regresjonsanalyse er, når det brukes, og hva vi må tenke på hvis vi skal gjøre en slik analyse. 

Temaer som dekkes:

  • Hva menes med en lineær funksjon, hvordan formulerer vi det, og hvordan ser den ut når vi skal gjøre lineærregresjon?
  • Hva er en responsvariabel, forklaringsvariabel, prediktor, og residualer?
  • Når bruker vi de ulike regresjonsmodellene?
  • Hva er en regresjonskoeffisient, og hvorfor er den så viktig?
  • Hva menes med univariat og multippel regresjon?
  • Hvordan bygger vi en regresjonsmodell?
  • Forskjell på regresjonanalyse for å prediksjonsformål og for å studere mekanismer.

 

Forbehold for gjennomføring av kurset er at det er nok påmeldte deltakere

Vel møtt!

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 14. mars 2018 kl. 09.00
Slutter: 15. mars 2018 kl. 16.00
Hvor: MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte