Open Arctic: Arktisk kunnskapshovedstad / The Arctic Capital of Knowledge


I 2018 markeres 50 års jubileum for UiT Norges arktiske universitet. Som sentrum for den kunnskapsbaserte utviklingen på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har Tromsø en sentral rolle som arktisk kunnskapshovedstad

Nord-Norge vokser. Det økonomiske tyngdepunktet flytter seg nordover. Menneskelig kapital i form av verdensledende kompetanse på Arktis og hav er blant våre største fordeler. Gode forvaltningsregimer etableres på bakgrunn av kunnskap. I 2018 markeres 50 års jubileum for UiT Norges arktiske universitet. Som sentrum for den kunnskapsbaserte utviklingen på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har Tromsø en sentral rolle som arktisk kunnskapshovedstad. Hvilken betydning har dette i praksis og hvor viktig er denne posisjonen i internasjonal sammenheng? Hvilken rolle har forskningen spilt for samfunnsutviklingen i nord? Hvilke grep må Tromsø og byens sentrale institusjoner ta for å være en drivkraft for vekst og utvikling i Arktis?

Ordstyrer

Åpningsinnlegg

Paneldiskusjon:

  • Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
  • Kenneth Ruud, Prorektor, UiT – Norges arktiske universitet
  • Målfrid Baik, NHO
  • Salve Dahle, Akvaplan-niva

------------------------------------------------------------

In 2018, UiT the Arctic University of Norway celebrates its 50th anniversary. Tromsø has a central role, as the Arctic capital of knowledge, in the knowledge-based development on a regional, national and international level.

Northern Norway is growing and the economic center of gravity is shifting north. Human capital, in the form of world-leading competence of the Arctic and the seas, is among our greatest advantages. Good administrative models are set up based on knowledge. In 2018, UiT the Arctic University of Norway celebrates its 50 anniversary. Tromsø has a central role, as the Arctic capital of knowledge, in the knowledge-based development on a regional, national and international level. What are the actual implications of this? How important is this position internationally? Which role has research played in the development of the northern society? What actions must Tromsø and the city’s central institutions take to be a driving force behind Arctic growth and development?

Moderator

Opening contribution

  • Ole Øvretveit, Director General, Arctic Frontiers
  • Torbjørn Røe Isaksen, Minister of Education and Research

Panel

  • Kenneth Ruud, Vice-Rector, UiT the Arctic University of Norway
  • Målfrid Baik, NHO Confederation of Norwegian Enterprise
  • Salve Dahle, Akvaplan-Niva
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
23.01.18 kl. 20:00 - 21:00
Hvor:
Café Sånn
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig: