Velkommen til seminar: "Barna og seksualiteten. Seksuelle overgrep mot barn og unge"


14, 15 og 16.februar 2018 kommer Margrete Wiede Aasland og holder seminar om temaet "Barna og seksualiteten" og "Seksuelle overgrep mot barn og unge". Kurset inngår i undervisningen for studenter på 2.studieår på barnehagelærerutdanningen, men vil også være åpent for andre interesserte. Ta kontakt på sindre.o.blomso@uit.no om du ønsker å delta.

Senter mot incest og seksuelle overgrep fra Tromsø og Statens Barnehus fra Tromsø er invitert til å komme å informere om sitt arbeid. Håper flest mulig setter av tid til disse dagene. Kunnskap om et så viktig tema vil kunne gi studenter, faglærere og ansatte i barnehagene mulighet til å bedre beskytte barn mot seksuelle overgrep.

Margrete Wiede Aasland:

Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut. Hun jobber fast ved UiT Avd Alta, og med utstrakt undervisning/rådgivning ved Høyskoler, Universitet og i kommuner og andre barne, helse og sosialfaglige instanser i Norge. Siden 1986 har hun blant annet jobbet med tema barn og seksualitet og seksuelle overgrep mot barn. Aasland har gitt ut flere bøker, blant annet "Barna og seksualiteten" og "Jeg er meg, min meg" sammen med Eli Rygg. Dette kurset vil gi kunnskap om barns seksualitet: Hvordan er det vanlig at barn uttrykker seksualitet, og hvordan kan man få de til å si fra om overgrep?

PROGRAM 14-16.FEBRUAR: (med forbehold om endringer).

Barna og seksualiteten
Når starter seksualiteten?
Hva er det naturlig at barn leker?
Hva er det naturlig at barn får vite om kropp og seksualitet og reproduksjon, forplantning?
Hvorfor er det fint at de vet noe om dette - hva er det nødvendig at de vet?
Hvordan bli i stand til å snakke med barn om hele kroppen, og forplantningen og seksualitet?
Hvordan er ditt forhold til din seksualitet?

Seksuelle overgrep.
Hva er seksuelle overgrep?
Det utsatte og det utstøtte barnet/ungdommen/voksne
Hvem begår seksuelle overgrep, hvem er overgriperen?
Hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep og gode og vonde hemmeligheter, berøringer og opplevelser?
Hvordan kan vi få barna til å si fra at de utsettes for seksuelle overgrep?
Om jeg er bekymret: hva gjør jeg da? Signaler barn og unge kan gi.
Senskader man kan få etter overgrep? Lyver barn om seksuelle overgrep.
Lyver voksne om seksuelle overgrep?
Noen mener at barna må møte overgriper / hvis det er en av foreldrene: Er det bra - for hvem?

Dette og enda flere tema om barna og seksualiteten. Forbered deg og still gjerne spørsmål.

Representanter fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og Statens Barnehus vil fortelle fra sitt arbeid i løpet av disse dagene.

Tilbakemeldinger om disse kursdagene er veldig gode. Meld deg på og benytt anledningen til tre nyttige og lærerike dager!

Klokkeslett er fra kl.09:00 til kl.15:00 alle dagene, Mellomveien 110, Qvigstad-auditoriet (D.U01-AUD)

Kurset er gratis. Deltakere må selv ta med matpakke eller kjøpe lunsj i kantina.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
14.02.18 kl. 09:00
Slutter:
16.02.18 kl. 15:00
Hvor:
Qvigstad-auditoriet (MV.110D.U01-AUD)
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Studenter, Ansatte
Skip to main content