Åpen forelesning: „What do we learn from narratives? About two types of narrative explanation“


Det inviteres til en åpen gjesteforelesning med professor Matías Martínez, professor II ved Institutt for språk og litteratur og tilknyttet forskningsgruppen "Health, Art, Society".

Matías Martínez er professor for tysk litteraturvitenskap ved Bergische Universität Wuppertal. Han er grunnlegggeren og har vært direktor for Center for Narrative Research (Wuppertal) og har spesialisert seg innen narrativ teori. Noen av hans siste publikasjoner er ”Handbuch Erzählliteratur” og ”Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und Funktionen nicht-literarischen Erzählens.” I hans foredrag vil han bl. a. behandle fortellestrukturer i ikke-litterære tekster og fortellinger.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
19.09.17 kl. 10:00 - 12:00
Hvor:
HSL-fakultet, B 1004
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Marie-Theres Federhofer
Telefon:
77 64 66 21
Skip to main content