Prøveforelesing - M.Phil. Mikkel Berg-Nordlie


M.Phil. Mikkel Berg-Nordlie held prøveforelesing over oppgitt emne for Ph.D-graden i humaniora og samfunnsvitskap, studieretning historie.

 

Oppgitt emne:

«Refleksjoner om forholdet mellom historie og samfunnsvitenskap i studiet av urfolkspolitikk»

Bedømmelseskomité:

Professor FD Patrik Lantto, Centrum för Samisk forskning, Umeå Universitet (førsteopponent)

Professor Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (andreopponent)

Professor emeritus Einar Niemi, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT (leiar av komitéen)

Disputasleiar:

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT

Disputasen vert arrangert same dag og sted, kl. 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
15.09.17 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Auditorium B-1005, HSL-fak.
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Telefon:
776 44294
Skip to main content