Prøveforelesning - Master in Applied and Commercial Biotechnology Sylvia Igjem Chi


Master in Applied and Commercial Biotechnology Sylvia Ighem Chi disputerer for ph.d. - graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

 

“Regulation and Coordination of Mitochondrial Gene Expression”

 

 Disputas holdes samme sted kl 1215 hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

“Mitochondrial Group I introns in Hexacorals”

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
14.09.17 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Aud 6, MH-Bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Skip to main content