Lansering av Kandidatundersøkelsen 2017


Det inviteres til et åpent arrangement der resultatene av Kandidatundersøkelsen 2017 lanseres.
Resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2017 er nå klar, og er UiT sin fjerde kandidatundersøkelse siden 2010. På grunn av fusjonen med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Finnmark 2016, er kandidater med avsluttet grad fra UiT, HiN og HiH i perioden høst 2013, 2014 og 2015 inkludert. UiT ved Senter for karriere og arbeidsliv har i samarbeid med Kantar TNS våren 2017 kartlagt kandidatene ved på følgende områder:

-          Arbeidssituasjon etter studiene

-          Arbeidslivskontakt under studiene og overgangen fra studie til arbeidsliv

-          Kandidatenes vurdering av studienes arbeidslivsrelevans

 

Det er også foretatt en analyse som viser hvilke enkeltfaktorer som har størst betydning for den totale tilfredsheten med utdanningen. Nytt av årets undersøkelse er at alle resultatene, også på studieprogramnivå, vil gjøres tilgjengelig i en webportal. Det vil gis en kort innføring i bruken av denne portalen.

 

Program for dagen:

-          Kort innlegg ved Wenche Jacobsen, prorektor for utdanning

-          Presentasjon av hovedfunn i undersøkelsen ved Kantar TNS

-          Kommentarer ved representant fra Studentparlamentet

-          Spørsmål og kommentarer

 

Både ansatte ved UiT, studenter og eksterne representanter er velkommen til en spennende lansering torsdag 14. september!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
14.09.17 kl. 09:00 - 10:00
Hvor:
TeoH1, Aud 2
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Skip to main content