Forskningsveiledning


Kurset gir teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet på forskningsveiledning som prosess, med vekt på egen rolle som veileder, ph.d.-studentens rolle og samspillet mellom involverte parter. Kurset skal gi innsikt i forskningsveiledning på ulike nivåer, og hvordan etablering av forskningsmiljøer og nettverksbygging på tvers av institusjoner kan styrke den enkeltes ph.d.-kandidats lærings- og danningsprosess.

I kurset fokuserer vi på de ulike sidene ved det å være forskningsveileder. Det vektlegges teori, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forskningsveiledning og formelle rammer rundt ph.d. veiledning. Vi er opptatt av veiledning i ulike faser, og hvordan felleskap, roller og relasjoner spiller inn på studentenes vei gjennom forskerutdanningen. Utfordringer knyttet til studiekulturell bakgrunn, konflikthåndtering og etiske problemstillinger i forskningsveiledningen er andre tematikker som står sentralt. Vedtaket i universitetsstyret om obligatorisk kurs for alle veiledere (sak 2/17) viser at UiT setter forskningsveiledning høyt på dagsorden.

Dato: Del I: 16. og 17 oktober og del II: 25. og 26. januar

Sted: Del I på Linken, Forskningsparken i Tromsø. Del II på Campus Tromsø.

Påmeldingsfrist: 1. september 2017

Målgruppe: Faglige ansatte som veileder ph.d-studenter (bi- og hovedveiledere)

Fagansvarlig: Førsteamanuensis Trine Fossland, Result

Læringsmål:

Etter kurset vil du ha en grunnleggende forståelse av

  1. Formelle rammer rundt ph.d.-veiledning
  2. Teori, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forskningsveiledning
  3. Ulike faser i veiledningsforløpet
  4. Roller og relasjoner i forskningsveiledning
  5. Hensiktsmessige praksiser i forskningsveiledning
  6. Etiske problemstillinger i forskningsveiledning
  7. Studiekulturell bakgrunn og veiledning

For mer informasjon se vedlegg.

Påmelding/opptak:

Se påmeldingsknapp oppe til høyre (du må være innlogget).

I tillegg må du sende inn oversikt over:

a)      hvor mange ph.d.-studenter du veileder pr. i dag,

b)      om du er bi- eller hovedveileder for disse,

c)       hvor mange du eventuelt har veiledet frem til disputas og

d)     hvor mange år du har vært forskningsveileder.

Send denne oversikten til Result på følgende mailadresse: kari.riddervold@uit.no innen 01.09.2017. De som ikke sender inn denne informasjonen, vil ikke bli vurdert for opptak til kurset.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
16.10.17 kl. 00:00
Slutter:
26.01.18 kl. 00:00
Hvor:
Tromsø
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte
Ansvarlig:
Telefon:
776 46380

Spørsmål?:
Trine Fossland


Påmelding
Frist: 08.09.2017
Påmeldte: 18 av 25 (maks)

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Vedlegg / Bilder
Utlysning_Forskningsveiledning_web
Skip to main content