Prøveforelesning - MSc i biologi - Ireen Vieweg

MSc i biologi Ireen Vieweg ved AMB holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

EThe sensitivity of Arctic fish species to oil and contaminant exposure:

the influence of route, timing and exposure duration

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. juni 2017 kl. 10.15–11.00
Hvor: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 776 46018