Søk og siter forskningsdata


Lurer du på hva som finnes av forskningsdata innenfor ditt fagfelt? Lær hvordan du søker og siterer andres data!

Forskningsdata har fått økt fokus de siste årene, og det blir gradvis mer vanlig å gjøre data åpent tilgjengelige. Dette gir økte muligheter for å bygge videre på eksisterende forskning, men kan samtidig by på utfordringer hvis man ikke vet hvor man finner disse dataene. På samme måte som man gjør et grundig litteratursøk i forskjellige faser av et forskningsprosjekt, bør man også orientere seg i hva som finnes av eksisterende data. Slik unngår man å samle inn og prosessere de samme dataene på nytt. Samtidig får man også undersøkt hvilke behov det er for nye data, og om det er normer og standarder som er vanlig å følge når det gjelder strukturering, navngivning og dokumentasjon (metadata).

I dette kurset lærer du hvordan du søker data og finner fram i ulike arkiv. Du lærer også hvordan du siterer andres data når du bruker dem i dine egne publikasjoner.

Universitetsbiblioteket holder flere kurs om forskningsdata, se full oversikt.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
02.03.17 kl. 09:15 - 10:00
Hvor:
TEO-H3 3.416/3.418 (Psykologi- og jusbiblioteket)
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:


Påmelding
Frist: 01.03.2017
Påmeldte: 17 av 32 (maks)

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Påmeldte: 17
Katarina Kjærandsen
Anastasia Makarova
Torun Ankjell
Ragnhild Hellesnes
Sissel Helene Hansen
Vibeke Bårnes
Sonja Gustavsen
Katarina Kjærandsen
Torstein Låg
Elin Lehnbom
Aida Babaii
Søren Beck Jensen
Connie Moen
Kjersti Kristensen
Anna - Maria Stenseth
Elisabeth Pedersen
Iren Wu
Skip to main content