Disputas – Cand. med. med Forskerlinjen medisin Ragnhild Margrete Wold

Cand. Med. med Forskerlinjen medisin Ragnhild Margrete Wold

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 

“Hypothermia-induced myocardial calcium overload

A study of intracellular Ca2+ handling during profound hypothermia and rewarming

 

Kort sammendrag av avhandlingen:
En forskergruppe ved UiT har målt konsentrasjonen av fritt kalsium i hjerter fra intakte rotter og i isolerte hjertemuskelceller under nedkjøling til 15°C, samt etter oppvarming. De fant ut at langvarig nedkjøling (4 timer) førte til en seksdobling av kalsiumkonsentrasjonen sammenliknet med rotter med normal temperatur. Nivåene ble ikke bedret under oppvarming til 37°C. I isolerte hjertemuskelceller så de en økning av kalsium i cellevæsken (cytoplasma) og mitokondriene. Det kan se ut til at mitokondriene virker som en buffer som forhindrer forhøyede kalsiumverdier i cellevæsken.  For mye kalsium i cellevæsken kan være skadelig for hjertemuskelcellenes hovedoppgave, nemlig å trekke seg sammen. Dessverre er det slik at mitokondriene heller ikke tåler ubegrensede mengder kalsium. Mitokondriene er cellenes kraftverk, og skade på disse fører til at hjertemuskelcellene får for lite energi. For mye kalsium og mitokondrieskade kan være en av de underliggende årsakene til hjertesvikt som sees hos nedkjølte pasienter som utvikler «revarmingssjokk» under oppvarming. At kalsium øker mest ved langvarig nedkjøling underbygger viktigheten av å få disse pasientene raskt til behandling på sykehus, slik at tiden de er kalde blir kortest mulig. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

 

Veiledere
Hovedveileder professor Torkjel Tveita, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder professor Gary Sieck, Mayo Clinic, USA

 

Bedømmelseskomiteen
Associate Professor Jasna Marinovic Ljubkovic, University of Split School of Medicine, Department of Physiology, Croatia, 1. opponent

Professor Godfrey Smith, University of Glasgow/Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, UK, 2. opponent

Seksjonsleder Kristine Wærhaug, Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet, Leder av komité

 

Disputasleder
Professor Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Mechanisms of contractile dysfunction in chronic heart failure”

Når: 30.09.16 kl 12.15–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Susanne Fomsgaard How
Legg i kalender