Debattmøte: Har vi en eksellens-kultur ved UiT?

Den offentlig retorikk rundt temaet kvalitet innen forskning dreier seg i stor grad om eksellens og evnen til å få frem forskningsgrupper som internasjonalt er i front inne sitt felt.

En fremheving av denne utviklingen ble nylig realisert gjennom regjerings bevilging til såkalte verdensledende miljøer. UiT svarte på bevilgningen ved å tildele midlene til ett av våre fremste forskningsmiljøer.

Ønsker UiT å forsterke denne utviklingen må vi sikre at vi har en kultur for utvikling av eksellens. Debattmøtet har til hensikt å belyse hvorvidt UiT har en kultur for utvikling av eksellens innen forskning.   

Paneldeltakere: Bjørn Haugstad (statssekretær, KD), Trude Haugli, Paul Wassmann; Laura Janda; Jürgen Mienert; Bjørn Hersoug; Hans-Kristian Hernes (alle UiT). Leder av debatten vil være Eirik Mikkelsen (NORUT). 

Debattmøtet er et sidearrangement til Årsfest 2016 der statssekretæren er invitert til å holde innlegg.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. mars 2016 kl. 10.15–11.45
Hvor: Aud 3 TEO H6
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle