Markering av nyutkommen Kildinsamisk-rysk ordbok

Institutt for Språkvitenskap, Giellatekno – Senter for samisk språkteknologi og SESAM – Senter for samiske studier inviterer til en markering av Aleksandra Andreevna Antonovas nyutkomne Kildinsamisk-russiske ordbok.

Са̄нндрэ Антонова

Са̄мь – Рӯшш Са̄ннҍнэххьк

 

Saanndrä Antonova

Saam’ – Ruušš Saann’ näkhkh’k

 

Ordboken, som innehåller ca 7500 uppslagsord och 10600 exempelsättningar, är den första nya kildinsamiska ordboken som har getts ut under de senaste 29 åren. Den är ett hjälpmedel för att läsa «Та̄рьенч Кукесьсуххк» (Tār'enč Kukes'suchchk), Astrid Lindgrens trilogi om Pippi Långstrump, som kom ut i en kildinsamisk översättning av Aleksandra Antonova i 2014. Ordförrådet är dock utvidgad och ordboken är även tänkt till alla som vill lära sig kildinsamiska, samt till kildinsamiska språkutövare som önskar att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål.

 

Ordboken kom ut i samarbete och med stöd av UiT – Norges arktiske universitet: Institutt for Språkvitenskap, Giellatekno – Senter for samisk språkteknologi, SESAM – Senter for samiske studier; det norska Barentssekretariatet, GOBU – Det regionala centret för de nordliga ur- och minoritetsfolken i Murmansk, Kommittén för samarbete med offentliga organisationer och ungdomsangelägenheter i Murmansks fylke, AKS – Kolasamernas förbund och Rådet för ur- och minoritetsfolksrepresentanter vid Murmansks fylkesregering. Ordbokens tryck finansierades ur programmet ”Stöd för etnokulturell mångfald, civil självmedvetenhet och kulturellt arv” del av det ryska statliga programmet i Murmansks fylke ”Offentlig förvaltning och civilsamhället” för 2014-2020.

 

Den kildinsamiska läraren, författaren, översättaren och radioreportern Aleksandra Antonova var en av de främsta specialister och förkämpar för det kildinsamiska språket. Aleksandra Antonova fick tyvärr aldrig se resultatet av sitt mångåriga arbete, då hon under ordbokens pågående redaktionsarbete lämnade livet efter en längre tids sjukdom. Arbetet avslutades av en redaktionsgrupp som består av tre kildinsamiska språkutövare (Anfisa Maksimovna Ageeva, Domna Maksimovna Khomjuk, Semjon Nikolaevič Galkin) och en forskare med anknytning till Institutt for språkvitenskap vid UiT (Elisabeth Scheller).

 

Arrangemanget är öppet för alla och det blir enkel servering.

Hjärtligt välkomna till markeringen!

 

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Scheller

elisabeth.scheller@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 18. mai 2015 kl. 12.00–13.00
Hvor: Árdna
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle