Påmelding skjer via egen link innen 04. mai 2015 - https://viaregi.revio.no/FoUkonferansen2015 -
Pris: 1250 kr. Hotell og reise kommer i tillegg


" />
Påmelding skjer via egen link innen 04. mai 2015 - https://viaregi.revio.no/FoUkonferansen2015 -
Pris: 1250 kr. Hotell og reise kommer i tillegg


" />

Kompetanse for Mangfold - Samspill mellom forskning, utdanning og utvikling

Konferansen "Samspill mellom forskning, utdanning og utvikling" er avlsutningen av FoU-delen i Kompetanse for Mangfold-prosjektet. Det kommer key note speakers fra både inn- og utland, og det vil bli presentert en rekke FoU-prosekter fra hele landet. 

Påmelding skjer via egen link innen 04. mai 2015 - https://viaregi.revio.no/FoUkonferansen2015 -
Pris: 1250 kr. Hotell og reise kommer i tillegg


PROGRAM

 

Torsdag 28.05

10.00-10.15

Velkommen og presentasjoner 

10.15-11.15

 

 

«Lærerutdanningene og den flerkulturelle norske skolen.»

Professor Joron Pihl

Høgskolen i Oslo og Akershus

11.30-12.30

 

«Språkstimulering av flerspråklige barn i barnehagen.»

1.amanusnis Nina Gram Garman, professor Margareth Sandvik og førstelektor Elena Tkachenko

Høgskolen i Oslo og Akershus.

12.30

Lunsj

13.30-14.30

 

 

Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn i norsk skole.

Stipendiat Ingrid Dommersnes Jølbo

Universitetet i Oslo, Senter for Flerspråklighet, MultiLing.

14.45-17.00

 

Presentasjon av FoU-arbeid med støtte fra Kompetanse for Mangfold

 

  • Parallelle sesjoner fordelt på 3 grupper, med påmelding til hver av gruppene. Hvis en gruppe er full må man velge en annen gruppe.

 

  • Endelig inndeling av grupper vil bli presentert i løpet av lunsjen på torsdag.

 

Hver presentasjon tildeles 30 minutter til innlegg og ca. 10 minutter til oppsummering, spørsmål og diskusjon i etterkant.

 

Bolk

Sesjon 1 - Barnehage

Sesjon 2 - Skole

Sesjon 3 – Felles tema

 

 

 

14.45-15.25

 

Minoritetsreligioner i barnehagelærerutdanningen.
1. amanuensis Kari-Mette Walmann Hidle, Universitetet i Agder

 

Mangfold i undervisning og læremidler i yrkesfag.

1.amanuensis Åse Røthing, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Hvordan forstår lærerutdannere diversitetsbegrepet? 

Rapport fra prosjektet Diversitet i Lærerutdanningene, DILUT.

1.amanuensis Thor André Skrefsrud, Høgskolen i Hedmark

 

 

 

 

15.30-16.10

Uteliv og friluftsliv i en barnehage med overveiende flerkulturelle barn, Høgskolen I Bergen.
1. amanuensis Marianne Presthus Heggen (Karen Klepsvik)

 

Det flerkulturelle perspektivet i lærerutdanningene med spesiell vekt på grunnskolelærerutdanningen 1-7 , Høgskolen i Telemark.

1. lektor Knut Duesund og høgskolelektor/Åsmund Aamaas

Samarbeid Tromsø-Harstad.
Anja Pesch og Marit Sundelin
Universitetet i Tromsø

 

 

 

16.15-16.45

Musikalsk mangfold i barnehagen

Professor Jan Sverre Knudsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

På spor av interkulturell kompetanse i skolen.
Universitetslektor Reidun Bottenvann – Universitetet i Nordland, Høgskolelekter Listbeth Flatraaker – Høgskolen i Nesna, Margrete Regine Hartman – Universitetet i Nordland, Professor Hilde Sollid - Universitetet i Tromsø

På spor av interkulturell kompetanse i barnehagen. 1. amanuensis Monica Seland, 1. amanuensis Karianne Franck og 1. amanuensis Berit Groven - Dronning Mauds Minne Høgskole, Universitetslektor Carola Kleemann, Universitetslektor Elena Merzliakova, Førstelektor Anne Myrstad og Kristin Østrem Fløtten – Universitetet i Tromsø

19.30                     Middag

 

 

Fredag 29.05

09.00-10.00

Educating for superdiverse contexts: Policy, language teachers and intercultural competency.

Associate Professor Sharon Harvey

Head of School, School of Language and Culture and Deputy Dean (Research) Faculty of Culture and Society

Auckland University of Technology

New Zealand

10.15-11.00

Oppsummering av parallellsesjonene ved faglig tilsatte fra NAFO (Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring): Målfrid Bleka, Vigdis Glømmen, Else Ryen.

 

Temaer og aktuelle spørsmål til paneldebatten vil også bli reist.

11.00-12.00

Paneldebatt med utgangspunkt i plenumsforelesninger og parallellsesjoner fra torsdagen.

Det åpnes også for diskusjon og spørsmål fra salen. Paneldebatten vil foregå på engelsk under ledelse av Finn Aarsæther, prodekan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Deltakere i panelet annonseres.

12.00

Ferdig/Lunsj

Starter: 28.05.15 kl 10.00
Slutter: 29.05.15 kl 13.00
Hvor: Lillestrøm
Sted: Annet
Målgruppe: alle
E-post: andreas.bryan.ovringmo@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Konferanse-KfM-Lillestrøm-28.5-29-5.2015pdf